Rail Polska Sp. z o.o. Region Południe
ul. Willowa 8/10 lok. 11
00-790
Warszawa
www.railpolska.pl

Region Południe obsługuje bocznicę kolejową we Włosienicy koło Oświęcimia będącą własnością Rail Polska sp. z o. o. Do największych Klientów należą: Synthos Dwory 7 sp. z o. o. Spółka Jawna (poprzednia nazwa Firma Chemiczna Dwory S.A.), PPUH Solvent Sp. z o.o. Brenntag sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działania Regionu Południe jest wykonywanie usług w zakresie spedycji oraz usług związanych z transportem kolejowym. Działalność ta obejmuje głównie:
- wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kolejowych,
- wynajem taboru kolejowego,
- bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej,
- wykonywanie prac manewrowych.
W ramach utrzymania infrastruktury kolejowej Region Południe świadczy również usługi dla firm zewnętrznych, na które składają się w szczególności:
- diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy główne torów kolejowych i rozjazdów położonych na terenie bocznic,
- diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie torów szlakowych oraz torów i rozjazdów na stacjach, Wykwalifikowana i doświadczona kadra dysponuje specjalistycznym sprzętem, w tym wysokowydajną podbijarką torową typu UNIMAT.