Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 10G
61-052
Poznań
www.zrk-dom.com.pl

Specjalizujemy się w usługach związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej.
Portfel naszych usług:
●    budowa i przebudowa linii kolejowych, przejazdów kolejowych i stacji,
●    rewitalizacja linii kolejowych,
●    remonty bieżące i główne torów,
●    budowa i utrzymanie sieci trakcyjnej,
●    budowa i przebudowa obiektów inżynieryjnych,
●    budowa systemów sterowania ruchem kolejowym,
●    budowa sieci elektroenergetycznych,
●    kompleksowa budowa i przebudowa peronów,
●    wynajem wagonów oraz maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych.

Ponadto, spółka jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie – ECM (ang. Entity in Charge of Maintenance) wykonuje przeglądy i naprawy wszystkich pojazdów kolejowych na poziomie od P1 do P3. Nasi konserwatorzy wykonują również wszelkie czynności konserwatorskie
w utrzymaniu urządzeń dźwignicowych i wysięgników, żurawi kolejowych oraz akumulatorów hydraulicznych i zbiorników powietrznych podlegających nadzorowi Transportowego Dozoru Technicznego, zamontowanych w wagonach oraz w maszynach torowych i budowlanych.