INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192
Warszawa
www.infracd.pl

Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. jest zespołem ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych z zakresu infrastruktury, transportu i energetyki.
Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.
Przez 5 lat działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST. Jesteśmy liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych. Prowadziliśmy audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Opracowaliśmy strategie, programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową.
Pragniemy stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.