Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o.
ul. Hubska 6
50-502
Wrocław
www.dolkom.pl

Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1954 roku i zajmuje się budową, naprawami i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz naprawami pojazdów kolejowych specjalnych.
Spółka realizuje prace w zakresie:
1.Modernizacji, rewitalizacji i napraw głównych stacji i linii kolejowych,
2.Napraw bieżących linii kolejowych przy użyciu maszyn o dużej wydajności,
3.Prac związanych z utrzymaniem torów, rozjazdów i podtorza,
4.Remontów obiektów inżynieryjnych,
5.Napraw planowych (główne i rewizyjne) oraz awaryjnych maszyn do robót torowych, maszyn do napraw kolejowej sieci trakcyjnej i innych specjalistycznych pojazdów kolejowych,
6.Napraw i modernizacji zgrzewarek. dźwigów i żurawi kolejowych, żurawików na wózkach motorowych, układarek do układania torów, oraz żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej wraz z odbiorem przez inspektora dozoru technicznego w oparciu o posiadane uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego numer TDT-M/N-36/04.
7.Wykonywania czynności utrzymania pojazdów kolejowych specjalnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa transportu
8.Regeneracji i naprawy podzespołów do maszyn torowych i specjalistycznych pojazdów kolejowych.
Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2008 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-ISO-45001:2018-06.
Spółka posiada również licencję na kolejowy przewóz rzeczy i wymagane przez Urząd Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa.