DB Cargo Spedkol Sp. z o. o.
ul. Szkolna 15
47-225
Kędzierzyn-Koźle
www.dbcargo.com

Spółka DB Cargo Spedkol powstała pod nazwą Sped-Kol Blachownia sp. z o.o. z podziału majątku Zakładów Chemicznych Blachownia. Pierwotnie należała do spółki Blachownia Holding S.A.. W latach 2000-2009 pod nazwą PCC Spedkol Spółka wchodziła w skład Holdingu PCC Rail. Obecnie DB Cargo Spedkol sp. z o.o. jest częścią Grupy DB Cargo Polska S.A.
DB Cargo Spedkol sp. z o.o., zwana dalej DB Cargo Spedkol,  oferuje najwyższej jakości rozwiązania logistyczne. Kompleksowe usługi spełniają międzynarodowe standardy jakości
w zakresie transportu kolejowego i spedycji.
Strategia DBC Spedkol ukierunkowana jest na pozyskiwanie klientów w oparciu o budowanie trwałych więzi handlowych, tworzenie aliansów strategicznych, wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych kontrahentów.
DB Cargo Spedkol organizuje i koordynuje działania związane z realizacją i kontrolą procesu logistycznego w zakresie:
•    utrzymania i wynajmu wagonów cystern kolejowych,
•    usług przeładunkowych i magazynowych z wykorzystaniem własnych terminali przeładunkowych.
W ramach działalności przewozowej spółka realizuje transport produktów chemicznych
innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych na podstawie licencji.
W swojej działalności spółka stawia na bezpieczeństwo i jakość, czego potwierdzeniem jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oraz posiadane Certyfikaty Bezpieczeństwa.