AXBENET s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Chorzowska 108
40-101
Katowice
www.axbenet.sk

AXBENET s.r.o. (Sp. z o.o.) z siedzibą przy ulicy Kapitulskiej 6 w Trnavie, powstała w 1994 roku.
W początkach naszej działalności zajmowaliśmy się doradztwem w sektorze kolejowym oraz sprzedażą części zamiennych (zestawy kołowe, tarcze monoblokowe, systemy hamulcowe itp.). Po osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie firma rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż i dzierżawę wagonów kolejowych.
W 2003 r. w Polsce i w Czechach otworzyliśmy oddziały naszej spółki, które miały nam zapewnić lepszy kontakt i szybszą reakcję na potrzeby naszych klientów.
W tym samym roku AXBENET s.r.o., we współpracy z zagranicznym zakładem naprawy wagonów, wyprodukował prototyp wagonu serii Rils. Wagon ten został opracowany w celu spełnienia wymagań i potrzeb klientów, takich jak poprawa i uproszczenie obsługi wagonu oraz zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych towarów.
Latem 2009 roku utworzyliśmy ze szwajcarską firmą AAE Cargo spółkę joint venture (w roku 2015 AAE Cargo stało się częścią firmy VTG a.s.).
W chwili obecnej nasza działalność skupia się na wynajmie i sprzedaży wagonów kolejowych. Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z dzierżawą wagonów, od ich dostawy, poprzez ich bieżące utrzymanie, naprawy okresowe i modernizacje.
Spółka posiada klientów w całej Europie (Niemcy, Francja, Włochy, Polska, Słowacja, Czechy, Belgia, Węgry, Rumunia, Serbia etc.). Oferujemy różne typy wagonów, w zależności od przewożonego towaru: cement, koks, wyroby stalowe, drewno, kamień i wiele innych.
Nasza firma współpracuje z zakładami naprawczymi i producentami wagonów z takich krajów jak: Słowacja, Polska, Węgry, Serbia i Czechy.
Flota wagonów, jakimi dysponuje AXBENET s.r.o., to ok. 5 000 wagonów towarowych, jednakże ich ilość stale wzrasta.
AXBENET s.r.o. swoją działalność opiera na doskonałej znajomości rynku i dobrych relacjach z naszymi dostawcami oraz klientami. Jesteśmy elastyczni w naszych działaniach, aby dostosować się do wszystkich potrzeb i wymagań naszych klientów. Naszą filozofią jest praca oparta na silnym zorientowaniu na potrzeby klienta.

Zapraszamy do współpracy.