TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
Ul. Żeliwna 38
40-599
Katowice
tuv-thuringen.pl

Jako TÜV Thüringen Polska działamy w branży TIC (Testing, Inspection, Certification)
i jako jedyna jednostka niemiecka TÜV w Polsce posiadamy 50% kapitału polskiego.
Marka „TÜV” to synonim solidności, niezawodności i troski o bezpieczeństwo.
Oferujemy dla branży kolejowej nadzory techniczne nad realizacją procesów produkcji wyrobów
i nad elementami infrastruktury kolejowej takich jak m.in. szyny kolejowe, podkładki żebrowe, łubki, łapki, pierścienie sprężyste, kotwy, rozjazdy kolejowe i ich elementy: klocki, iglice i podkłady.
Nadzorujemy produkcję elementów stanowiących wyposażenie taboru kolejowego: pudła wagonów osobowych i towarowych, zderzaki i haki cięgłowe, osie, koła, obręcze, wózki, sprężyny i inne wyroby produkowane w procesie kucia, odlewania i przeróbki plastycznej.
Uczestniczymy w wykonywaniu badań technicznych niszczących (próby twardości, wytrzymałości, udarności, oceny składu chemicznego).
W zakresie badań międzyoperacyjnych wykonujemy pomiary geometryczne, chropowatości, falistości, specjalnych właściwości kształtu, parametrów technologicznych, a także oferujemy nadzór nad realizacją procesów antykorozyjnych, przebiegów procesów spajania, badań nieniszczących, a w szczególności UCZESTNICZYMY W BADANIACH PT, UT, MT i RT.
Oferujemy odbiory i przeglądy okresowe urządzeń do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR/RID oznakowanych znakiem π zgodnie z TPED 2010/35/EU.
Zgodnie z posiadaną akredytacją PCA certyfikujemy:
– procesy spawalnicze (EN ISO 3834)
– procesy spawalnicze pojazdów szynowych i ich części składowych (EN 15085-2:2007)
– na zgodność z  Zakładową Kontrolą Produkcji (system 2+) EN 1090-1+A1:2012, EN 1090-1+A1:2011).
Oferujemy również  certyfikację systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001, 14001, 45001 i innych.

Oprócz siedziby w Katowicach, posiadamy biura w Częstochowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Bytowie.