DB Cargo Polska S.A.
ul. Wolności 337
41-800
Zabrze
pl.dbcargo.com

DB Cargo Polska należy do europejskiej grupy operatorów kolejowych oferujących usługi transportu kolejowego towarów na terenie całej Europy pod wspólną nazwą DB Cargo. Grupa ta jest obecnie liderem na europejskim rynku przewozów towarowych i należy do Deutsche Bahn, jednego z największych na świecie koncernów logistycznych. DB Cargo Polska oferuje kompleksowe usługi logistyki kolejowej na terenie Polski, a we współpracy z partnerami grupowymi na terenie całej Europy, jak również organizację transportów z i do Chin, Ukrainy i WNP. W Polsce spółka oferuje również kompleksową obsługę bocznic i terminali przeładunkowych, w tym również terminali portowych. Spółka dodatkowo realizuje zadania z zakresu remontów i modernizacji taboru kolejowego oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej.