Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o.
ul. Racławicka 146
01-117
Warszawa
www.diagmost.eu

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. działa od 2013 roku. Firma oferuje szeroki zakres usług z obszaru kompleksowej realizacji obiektów budowlanych w zakresie dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych przepustów, mostów, wiaduktów oraz odwodnienia obiektów. Spółka zatrudnia ponad 120 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o szerokich specjalnościach, którą wspomaga rozbudowana i nowoczesna baza sprzętowo-transportowa umożliwiająca samodzielną realizację wszelkich prac związanych z infrastrukturą torową.
Z sukcesem, jako Podwykonawca części robót w zakresie budowy obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych, zrealizowaliśmy takie zadania jak: modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Nałęczów – Lublin, modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Okęcie – Radom, Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź - roboty budowlane dla odcinka V Stacja Grodzisk Mazowiecki.
Aktualnie Spółka realizuje kompleksowo kontrakty w zakresie przystanków osobowych oraz kontrakty drogowe.