Torkol sp. z o.o.
ul. Gajowa 3
43-100
Tychy
www.torkol.pl

Na początku 2017 roku powstała TORKOL GROUP.
W skład Grupy wchodzą cztery Spółki, które posiadają wieloletnie doświadczenie w swoich branżach. Dzięki połączeniu tego doświadczenia oraz możliwości każdej ze Spółek powstała TORKOL GROUP, która wykonuje kompleksową realizację zadań począwszy od samej realizacji budów ziemnych po wykończenie obejmujące wyposażenie w oznakowanie kolejowe lub drogowe oraz wyposażenie w wagi przemysłowe.