Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna
ul. Asnyka 32
40-696
Katowice
http://www.kzakatowicesa.pl/

Podstawą wszelkich działań Kolejowych Zakładów Automatyki Katowice S.A. jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia.

Świadomi, że Klienci postrzegają nasze Zakłady poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów, stawia przed nami nadrzędne zadanie: Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w dziedzinie projektowania, budowy i remontów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i elektroenergetyki oraz produkcji przemysłowej.

Zadanie to realizujemy poprzez: stałą i przyjazną współpracę z Klientami ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników działania zgodne z przepisami prawa nadzór nad realizowanymi procesami utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001

Oferujemy swoje usługi:

W Zakresie prac projektowych:

  • projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W zakresie montażu terenowego:

  • budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym wszystkich typów.
  • montaż kabli oraz urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
  • wyposażenie rozjazdów kolejowych w urządzenia elektrycznego ogrzewania
  • instalacja samoczynnych sygnalizacji przejazdowych oraz urządzeń rogatkowych na przejazdach kolejowych i przy bramach wjazdowych.

W zakresie produkcji przemysłowej

  • wykonawstwo drągów dla rogatek przejazdowych i bram wjazdowych
  • wykonanie wszelkiego rodzaju zasilających urządzeń zasilających, szaf sterujących, montażowych, kablowych
  • wszelkiego rodzaju fundamentów stalowych i betonowych pod napędy, sygnalizatory, szafy, kontenery, podpory oraz inne elementy konstrukcyjne
  • usługi w zakresie obróbki skrawaniem, robót stolarskich oraz naprawa silników elektrycznych i transformatorów różnych typów

Ponadto Spółka oferuje usługi w zakresie transportu ciężkiego, lekkiego i szynowego (drezyny) oraz najem sprzętu do wykonawstwa rowów i wykopów (koparki łyżkowe i łańcuchowe).

Ceny usług do uzgodnienia przy składaniu zamówienia.