PKP Intercity S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305
Warszawa
www.intercity.pl