TRANSCHEM Spółka z o.o.
ul. Toruńska 153
87-810
Włocławek
www.transchem.com.pl

Firma Transchem istnieje na rynku transportu kolejowego od marca 1993 roku. Wcześniej funkcjonowała jako Zakład Transportu Kolejowego w strukturach Zakładów Azotowych Włocławek (obecnie Anwil).
Działalność Transchemu koncentruje się w czterech obszarach:
- Transporty krajowe i międzynarodowe droga kolejową
- Obsługa manewrowa bocznic kolejowych
- Wynajem środków taboru kolejowego
- Naprawy i przeglądy okresowe cystern i wagonów kolejowych