Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308
Dąbrowa Górnicza
www.kolprem.pl

Nasze przedsiębiorstwo realizuje kompleksowo obsługę kolejową AMP SA i firm w obrębie jej bocznicy. Do naszych zadań należy realizacja przewozów kolejowych oraz utrzymanie w sprawności techniczno-ruchowej torów kolejowych wraz z ich infrastrukturą.
Do realizacji powyższych zadań utrzymujemy również pod względem technicznym własny tabor kolejowy (60 lokomotyw spalinowych, 500 wagonów, żurawie kolejowe, maszyny torowe) oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
Dysponujemy własnym parkiem maszynowym:
- maszyny torowe
- żurawie kolejowe
- wózki motorowe
- lokomotywy spalinowe
- wagony
oraz zapleczem techniczno-remontowym:
- hale, warsztaty przeglądowo-naprawcze
- stanowiska prób i badań
- laboratorium legalizacji
- przekaźników SRK
Wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników GWARANTUJE SPRAWNE I NIEZAWODNE REALIZOWANIE NASZYCH USŁUG.