Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
ul. Dębowa 3
47-246
Kotlarnia
www.kotlarnia.com.pl

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. jako przewoźnik kolejowy posiada licencje na wykonywanie przewozów kolejowych towarów oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych. Zakład Transportu Kolejowego posiada Certyfikat Bezpieczeństwa A i B dla przewoźnika kolejowego w zakresie przewozu towarów.

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. świadczy usługi w następującym zakresie:
- Przewozy masowe towarów: węgla, skały płonnej, odpadów z elektrowni, kruszyw budowlanych
- Udostępnianie pojazdów trakcyjnych w celu wykonywania usług przewozowych

Posiadane lokomotywy spalinowe, wagony towarowe oraz dobrze wyszkolony personel gwarantują wykonanie rzetelnej, fachowej i terminowej usługi w zakresie transportu kolejowego.
Ponadto Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.  posiada sieć kolejową, która swoim zasięgiem obejmuje obszar zachodni województwa śląskiego i część wschodnią województwa opolskiego. Lokalizacja ta pozwala na bezpośrednie połączenia kopalń węgla kamiennego z elektrowniami. Siecią tą zarządza spółka zależna „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o.
Podstawowym zakresem działalności tej spółki jest udostępnianie infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom kolejowym na liniach kolejowych, dzierżawionych od Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. Gwarancją bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego jest Autoryzacja Bezpieczeństwa  wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.