O Izbie

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Land Transport Chamber of Commerce):

 • jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych
 • pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec administracji polskiej i unijnej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor kolei
 • skupia ponad siedemdziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową

Celem Izby jest ochrona interesów firm członkowskich oraz aktywna współpraca z instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego i inwestycji.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego:

 • ułatwia dostęp do wiedzy o aktualnych procesach gospodarczych, w szczególności dotyczących transportu i infrastruktury kolejowej
 • umożliwia bezpośredni wpływ na kształtowanie warunków działalności i rozwoju transportu kolejowego i inwestycji
 • integruje branżę kolejową

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego:

 • współpracuje z ministerstwami właściwymi ds. transportu, budownictwa, rozwoju i finansów, Urzędem Transportu Kolejowego, Transportowym Dozorem Technicznym,
 • współpracuje z PKP PLK SA oraz Grupą PKP SA
 • bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym, w tym uczestniczy w pracach komisji sejmowych i senackich oraz ministerialnych zespołach zadaniowych
 • współpracuje z partnerami i instytucjami zagranicznymi, m. in. z ERFA, VDV, DG MOVE, ERA (m.in. w grupach roboczych ds. rewizji TSI), itd.

W Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego funkcjonują trzy sekcje branżowe:

 • Przewoźników Kolejowych
 • Wagonów i Spedycji
 • Budownictwa Kolejowego

Zasadnicze obszary działalności sekcji to m. in. zasady i koszty dostępu do infrastruktury kolejowej, przepisy techniczne i bezpieczeństwo, a także działalność inwestycyjna w zakresie infrastruktury, w szczególności w zakresie zasad wyboru wykonawców oraz warunków kontraktowych.