Obrazek użytkownika dyrektor
Dostęp do zawodu maszynisty,

Zapraszamy do dyskusji na temat dostępu do zawodu maszynisty. IGTL podejmuje inicjatywę dyskusji z kluczowymi podmiotami publicznymi (MIiB, UTK) w celu  poprawy obecnej sytuacji. Wielokrotnie, na różnych forach, spotkaniach i konferencjach formułowane są zastrzeżenia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Krytykowana jest organizacja szkoleń i egzaminów, zakres wymagań merytorycznych, a także sposób przeprowadzania badań dopuszczających i okresowych. W najbliższym czasie możliwe jest spiętrzenie zadań związanych z uzyskiwaniem świadectw, dodatkowo wprowadzane są obowiązkowe szkolenia z wykorzystaniem symulatorów. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się opinią na temat powyższych zagadnień. W szczególności cenne będą uwagi do konkretnych obowiązujących przepisów  lub propozycje ich zmiany. Wszystkie zebrane stanowiska posłużą do sformułowania postulatów legislacyjnych i organizacyjnych oraz będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji z przedstawicielami administracji. Temat ten będzie przedmiotem prac Sekcji Przewoźników Kolejowych, ale nie stanowi to żadnego ograniczenia do składania komentarzy i propozycji przez podmioty działające w pozostałych Sekcjach lub spoza Izby.

Komentarze

Aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące szkolenia w zawodzie maszynisty są nadmiernie rozbudowane i znacznie utrudniają dostęp do zawodu.