Dyskusja ogólna

Obrazek użytkownika dyrektor

Dostęp do zawodu maszynisty,

Zapraszamy do dyskusji na temat dostępu do zawodu maszynisty. IGTL podejmuje inicjatywę dyskusji z kluczowymi podmiotami publicznymi (MIiB, UTK) w celu  poprawy obecnej sytuacji. Wielokrotnie, na różnych forach, spotkaniach i konferencjach formułowane są zastrzeżenia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Krytykowana jest organizacja szkoleń i egzaminów, zakres wymagań merytorycznych, a także sposób przeprowadzania badań dopuszczających i okresowych.

Obrazek użytkownika dyrektor

Szkolenia, Seminaria, Konferencje

Prosimy o propozycje tematów szkoleń, seminariów, konferencji oraz deklaracje zainteresowania zgłoszonymi zagadnieniami.

Obrazek użytkownika dyrektor

Sekcja Wagonów i Spedycji

Forum Sekcji Wagonów i Spedycji. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Obrazek użytkownika dyrektor

Sekcja Budownictwa Kolejowego

Forum Sekcji Budownictwa Kolejowego. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Obrazek użytkownika dyrektor

Sekcja Przewoźników Kolejowych

Forum Sekcji Przewoźników Kolejowych. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Obrazek użytkownika dyrektor

Nowa strona IGTL

Dyskusja na temat nowej strony IGTL