Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawie zatwierdzania przez UTK stawek dostępu do infrastruktury. Sekcja, korzystając z możliwości występowania przez IGTL w charakterze strony, zabiega o kształtowanie zasad dostępu i systemu opłat w sposób niedyskryminacyjny i zapewniający uczciwą konkurencję. Ponadto Sekcja zabiega o obniżenie stawek dostępu i usuwanie barier biurokratycznych w transporcie kolejowym w celu podniesienia pozycji kolei w stosunku do innych gałęzi transportu. Sekcja prezentuje również w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, w tym zarządcą infrastruktury, stanowisko przewoźników kolejowych w zakresie niezbędnych działań podnoszących przepustowość sieci i jej dostosowanie do potrzeb transportu towarowego i pasażerskiego.

 

Bardzo istotną sferą działalności Sekcji jest legislacja, przy której prowadzona jest ścisła współpraca z ministerstwami właściwymi ds. transportu, rozwoju, gospodarki i finansów. Sekcja zabiera głos w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów rządowych, a także występuje z inicjatywą zmian dotyczących bardzo szerokiego zakresu działalności przewozowej na kolei, w tym również z zakresu wdrażania przepisów o jednolitym europejskim obszarze kolejowym.

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Piotr Macioszek, Dyrektor Wydziału Organizacji Przewozów w Firmie DB Cargo Polska S.A.

 


Lista firm:
Sekcja Przewoźników Kolejowych


HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
Warszawa 00-112, ul. Bagno 2 lok. 68
www.hanton.pl
Czytaj więcej
T&C Sp. z o.o.
Wrocław 54-620, ul. J. Gagarina 110
www.tc.org.pl
Czytaj więcej
TRAINSPEED SP. Z O.O.
Łagiewniki 58-210, ul. Stefanii Zboińskiej 18
kolej.trainspeed.eu
Czytaj więcej
Trakcja S.A.
Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 100
www.grupatrakcja.com
Czytaj więcej
LTG Cargo Polska Sp. z o.o.
Warszawa 00-236, ul. Świętojerska 5/7
www.ltgcargo.pl
COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.
Gdańsk 80-103, ul. Kartuska 5
www.colasrail.pl

Strony