Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawie zatwierdzania przez UTK stawek dostępu do infrastruktury. Sekcja, korzystając z możliwości występowania przez IGTL w charakterze strony, zabiega o kształtowanie zasad dostępu i systemu opłat w sposób niedyskryminacyjny i zapewniający uczciwą konkurencję. Ponadto Sekcja zabiega o obniżenie stawek dostępu i usuwanie barier biurokratycznych w transporcie kolejowym w celu podniesienia pozycji kolei w stosunku do innych gałęzi transportu. Sekcja prezentuje również w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, w tym zarządcą infrastruktury, stanowisko przewoźników kolejowych w zakresie niezbędnych działań podnoszących przepustowość sieci i jej dostosowanie do potrzeb transportu towarowego i pasażerskiego.

 

Bardzo istotną sferą działalności Sekcji jest legislacja, przy której prowadzona jest ścisła współpraca z ministerstwami właściwymi ds. transportu, rozwoju, gospodarki i finansów. Sekcja zabiera głos w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów rządowych, a także występuje z inicjatywą zmian dotyczących bardzo szerokiego zakresu działalności przewozowej na kolei, w tym również z zakresu wdrażania przepisów o jednolitym europejskim obszarze kolejowym.

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Piotr Macioszek, Dyrektor Wydziału Organizacji Przewozów w Firmie DB Cargo Polska S.A.

 


Lista firm:
Sekcja Przewoźników Kolejowych


Ecco Rail Sp. z o.o.
Katowice 40-101, ul. Chorzowska 6
www.ecco-rail.eu
Czytaj więcej
PROTOR GROUP Sp. z o.o.
Zabrze 41-800, ul. Dąbrowskiego 2
www.protorsa.com.pl
Czytaj więcej
CIECH Cargo Sp. z o.o.
Inowrocław 88-101, ul. Fabryczna 4
www.ciechgroup.com
Czytaj więcej
Captrain Polska Sp. z o.o.
Wrocław 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2/4
www.captrain.pl
Czytaj więcej
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
Warszawa 03-802, ul. Lubelska 26
www.mazowieckie.com.pl
Czytaj więcej
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
Kotlarnia 47-246, ul. Dębowa 3
www.kotlarnia.com.pl

Strony