IGTL partnerem merytorycznym Debaty z Kurierem na temat zawodu maszynisty

22 lutego 2018 odbyła się kolejna Debata z Kurierem. Tematem dyskusji były problemy związane z dostępem i wykonywaniem zawodu maszynisty. Debatę moderował Pan Ignacy Góra, który we wprowadzeniu podkreślił zagrożenia związane z luką pokoleniową. Zwrócił również uwagę, że w jego opinii okres szkolenia jest obecnie zbyt długi, a metody i wymagania nie do końca odzwierciedlają obecne realia. Przypomniał o konieczności uzyskania do jesieni bieżącego roku świadectw w miejsce dotychczasowego prawa kierowania. 

Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych, Wiceprezes IGTL, Pan Piotr Macioszek w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że jeszcze w tym roku nastąpi kumulacja niedoboru maszynistów. Związane jest to z wspomnianym dużym odsetkiem maszynistów w zaawansowanym wieku, ale również z przechodzeniem badań lekarskich przez czynnych maszynistów. Co więcej, w związku z dużym zakresem inwestycji na sieci PKP PLK SA istnieje konieczność jeżdzenia trasami objazdowymi, a prędkości handlowe na szeregu połączeń są dodatkowo niższe, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na nowych maszynistów. Prezes Macioszek przywołał również przykłady innych państw członkowskich UE, gdzie okres szkolenia jest krótszy. Odniósł się również do kwestii różnicowania zakresu szkolenia w związku z posiadanym wykształceniem kierunkowym, co w naszym kraju w praktyce nie ma miejsca.

W toku debaty uczestnicy poruszyli szereg kwestii, z których na pierwszy plan wysuwała się zapaść w szkolnictwie zawodowym i średnim. Praktycy zawodu przywoływali przykłady nieadekwatności obecnego systemu, programu, czy pomocy dydaktycznych i podręczników do obecnych wymagań w stosunku do kierujących pojazdami.

Podsumowania debaty dostępne są również na stronach Kuriera Kolejowego:

Przewoźnicy alarmują: badania lekarskie wykluczą maszynistów z zawodu

Ignacy Góra: trzeba mówić, że zawód maszynisty jest atrakcyjny