Apel organizacji branżowych do MI w sprawie waloryzacji i finansowania inwestycji

9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę. Realne wzrosty sięgają kilkudziesięciu procent.
Ponadto zwróciliśmy uwagę na fakt, że w przypadku inwestycji kolejowych mamy do czynienia z nieakceptowalnym opóźnieniem procesu i brakiem odpowiedniej dynamiki w podpisywaniu aneksów. Ponadto ponieśliśmy po raz kolejny fakt, że pomimo złożenia przez IGTL i RBF projektu ustawy dot. Funduszu Kolejowego, strona rządowa nie podjęła z rynkiem merytorycznej dyskusji, a problem stabilnego finansowania projektów kolejowych jest nadal nierozwiązany i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla przedsiębiorców i możliwości realizacji programów inwestycyjnych.
Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia.