Informacja MZ i UTK nt. zmian ustawowych w zakresie badań okresowych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało organizacje branżowe wnioskujące o zmiany w systemie badań okresowych w związku z epidemią COVID19.

Postulaty IGTL zostały częściowo uwzględnione.

Omówienie zmian zostało również zamieszczone na stronie UTK. zgodnie ze stanowiskiem UTK na podstawie art. 31 m ważność badań koniecznych do wykonywania pracy zostaje przedłużona do końca obowiązywania stnu epidemi oraz 60 dni po jego zakończeniu.