Przygotowanie raportu „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych"

Kancelaria JDP wraz z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury rozpoczyna przygotowanie raportu na temat „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://karyumowne.webankieta.pl/

Celem raportu opartego na anonimowych ankietach jest analiza dotychczasowej praktyki zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych wobec wykonawców. Raport obejmuje sektor kolejowy, drogowy, energetyczny, gazowy oraz inwestycje przemysłowe. Zaproponowany przez kancelarię temat badania, zważywszy na jego praktyczne znacznie dla całego rynku wykonawców, spotkał się z dużym zainteresowaniem zaproszonych do współpracy Izb.

Raport wraz z kancelarią JDP tworzą:

1) Polski Związek Pracodawców Budownictwa,

2) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa,

3) Izba Gospodarcza Transportu Lądowego,

4) Izba Gospodarcza Gazownictwa,

5) Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Raport będzie obejmował m.in. zagadnienie wysokości i adekwatności stosowanych kar do możliwych naruszeń po stronie wykonawców, problem górnych limitów kar umownych oraz możliwych kumulacji kar wobec wykonawców, tematykę wpływu zastrzeganych kar na wysokość ofert wykonawców, a także praktyki zamawiających publicznych w zakresie zawierania ugód dotyczących naliczonych kar umownych. Przedstawienie szerszych danych w tym zakresie może stać się podstawą rozpoczęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian legislacyjnych, gdyby wyniki raportu uzasadniały tego rodzaju postulaty – komentuje inicjator powstania raportu, prof. Przemysław Drapała partner w kancelarii JDP. Badania ankietowe będą trwać do końca lipca. Następnie eksperci z kancelarii JDP zajmą się analizą danych i opracowaniem raportu końcowego, w którym znajdą się również komentarze przedstawicieli współpracujących Izb. Publikacja raportu jest planowana po wakacjach.