Rewizja rozporządzenia 445/2011; rozszerzenie zakresu certyfikacji ECM

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przekazała do konsultacji publicznych projekty dokumentów związanych z wydaniem rozporządzenia w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i zmianą rozporządzenia 445/2011. Podstawą podjęcia działań legislacyjnych są przepisy IV pakietu kolejowego. W związku z roboczym charakterem dokumentów dostępne są wyłącznie ich angielskie wersje językowe. Uwagi do raportu oddzialywania, projektu rozporządzenia oraz raportu dot. krytycznych komponentów bezpieczeństwa można przekazywać na adres igtl@igtl.pl do 20 lutego 2018.