Spotkanie świąteczne IGTL

12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie w hotelu Novotel Centrum odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Wzorem roku ubiegłego było to spotkanie wspólne z Railway Business Forum. Nasze zaproszenie przyjęło ponad sto osób, w tym przedstawiciele firm członkowskich IGTL i RBF oraz goście, m.in. ustępujący Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Stanu w MI Andrzej Bittel i przedstawiciele dyrekcji Departamentów Kolejnictwa, a także Strategii Transportu; Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak; Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech oraz Zastępca Dyrektora Sylwia Cieślak – Wilk; Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Karol Trzoński; Zastępcy Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Lucyna Krawczyk i dr hab. inż. Marek Pawlik; Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej Ewa Kardas-Cinal; Prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski; Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński; Prezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów Anna Oleksiewicz; Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin; Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel wraz z członkami zarządu i dyrekcją Centrum Realizacji Inwestycji oraz wielu innych współpracowników i sympatyków naszych organizacji. Swoją obecnością zaszczycił nas również duszpasterz kolejarzy ksiądz Ryszard Marciniak. W swoim wystąpieniu Pani Prezes Marita Szustak podziękowała wszystkim przedstawicielom firm członkowskich za zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju transportu i inwestycji kolejowych w ramach działań podejmowanych i koordynowanych przez IGTL. Podsumowując miniony okres, zwróciła uwagę na szereg trudnych problemów, z jakimi branża musiała się mierzyć i w tym miejscu podkreśliła doniosłą wagę współpracy i dialogu, zarówno w ramach sektora, jaki i ze stroną publiczną. Wskazała, że skala wyzwań w nadchodzących miesiącach i latach nie będzie mniejsza, zatem konsolidacja wysiłków i otwartość na konstruktywną dyskusję z obecnymi przedstawicielami administracji i spółek kolejowych jest podstawowym zadaniem organizacji branżowych. Zapowiedziała, że wysiłki IGTL skupią się na kwestiach finansowania inwestycji i utrzymania infrastruktury oraz organizacji systemu kolejowego w sposób zapewniający jego trwały rozwój. Nasze spotkanie uświetnione było znakomitym występem tria kameralnego w składzie Patrycja Modlińska – wokal, Robert Osam-Gyaabin – instrumenty klawiszowe i wokal oraz Konrad Kubicki – kontrabas, którzy zagrali dla nas wiele świątecznych – i nie tylko – przebojów w smooth jazzowych aranżacjach.