Spotkanie wigilijno - noworoczne IGTL

11 grudnia 2017 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno-noworoczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Oprócz licznej reprezentacji firm członkowskich swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Ignacy Góra oraz Wiceprezes UTK, Pan Kamil Wilde, Senator RP, były Prezes IGTL, Pan Stanisław Kogut. Na spotkanie przybył również kapelan kolejarzy, ksiądz Ryszard Marciniak. Obecne było kierownictwo Instytutu Kolejnictwa na czele z Dyrektorem, Panem dr inż. Andrzejem Żurkowskim oraz zastępcami dyrektora: ds. studiów i projektów badawczych, Panem dr inż. Andrzejem Masselem, ds. Finansowych, Panią Lucyną Krawczyk, ds. interoperacyjności kolei, Panem dr inż. Markiem Pawlikiem. Obecni byli przedstawiciele PKP PLK SA: Prezes Zarządu Ireneusz Merchel, Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch, Członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Antoni Jasiński, Członek Zarządu - dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji Włodzimierz Żmuda. PKP S.A. reprezentował Pan Przemysław Ciszak, dyrektor  Biurze Zarządu. Gościliśmy przedstawicieli CUPT w osobach Dyrektora Departamentu Przygotowania Inwestycji, Pana Krzysztofa Rodziewicza oraz Pana Przemysława Wróbla. Nasze zaproszenie przyjęli również przedstawiciele organizacji i podmiotów, z którymi współpracujemy – Prezes Fundacji ProKolej, Pan dr Jakub Majewski, Przewodniczący Zarządu RBF, Pan Adrian Furgalski, przedstawiciel IPS Tabor, Pan Jerzy Korbik, przedstawiciele redakcji Kuriera Kolejowego, którego partnerem merytorycznym jest IGTL, w tym Redaktor Naczelna, Pani Monika Bielska, przedstawiciel PFR, Pan Aleksander Wołowiec oraz były Prezes IGTL, Pan Ireneusz Gójski.
Podczas spotkania Pani Prezes Marita Szustak wręczyła w dwie Lokomotywy IGTL. Pierwsze wyróżnienie za otwartą postawę i dialog z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w branży kolejowej oraz działanie na rzecz podniesienia poziomu znajomości przepisów i wymogów w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa, odebrał w imieniu UTK Prezes Ignacy Góra. Drugą za powrót do dialogu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obszarze kolejowych inwestycji infrastrukturalnych oraz działanie na rzecz odpowiedniej dynamiki w realizacji programu modernizacji polskiej sieci kolejowej, odebrał w imieniu PKP PLK SA Prezes Ireneusz Merchel.