Szkolenie: Nowe Prawo Zamówień Publicznych

 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego organizuje Szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych"

 

Szkolenie jest odpłatne i dostępne dla osób, które zgłoszą udział i zobowiążą się do wniesienia opłaty na podstawie faktury VAT.

 CENA PROMOCYJNA 539 PLN NETTO ZA OSOBĘ DLA FIRM CZŁONKOWSKICH IGTL

Zapraszamy do kontaktu z Biurem IGTL igtl@igtl.pl lub +48 601 370 359

 

19 maja 2021

 

Godz. 10:00 – 12:00; przerwa i II część 13-14:30 z sesja Q&A 

 

 RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 

 1. ZMIANY W TRYBACH PRZETARGOWYCH.
 2. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA & PLAN POSTĘPOWAŃ – NOWE REGUŁY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI.
 4. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – PYTANIA I WYJAŚNIENIA, ZASADY SPORZĄDZANIA.
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 6. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – WERYFIKACJA WYKONAWCY I OFERTY.
 7. WADIUM – NOWE ZASADY WNIESIENIA I ZWROTU.
 8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
 9. SKŁADANIE, OTWARCIE I BADANIE OFERT – NOWE REGULACJE.
 10. ODRZUCENIE OFERTY.
 11. UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
 12. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ INNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

 

 

Szkolenie poprowadzą:

 

 Wojciech Merkwa, Head of Public Procurement Practice, Radca prawny, Counsel

 

 Iwo Franaszczyk, Adwokat, Associate

 

Kancelaria JDP - Świadczy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Uznawana za lidera w tym obszarze i prowadzi największe postępowania w przetargach infrastrukturalnych w kraju. Każdego roku bierze udział w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, doprowadzając niejednokrotnie do precedensowych wyroków. Reprezentuje Klientów w licznych sporach sądowych. Aktualnie prowadzi ponad 100 postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przedmiotów sporu przekraczającej 2,5 mld PLN. Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500, a jej partnerzy i szefowie praktyk zajmują czołowe miejsca w kategoriach: Public Procurement, Construction; Dispute Resolution, Arbitration i Commercial, Corporate & M&A.