Telkonferencja z Komisarz ds. Transportu

31 marca br. odbyła się telekonferencja ERFA z Panią Komisarz ds. transportu Adiną-Ioaną Vălean. W rozmowie tej z ramienia IGTL wziął udział Dyrektor Maciej Gładyga, który od listopada 2019r. sprawuje funkcję Wiceprezydenta ERFA wraz z Prezydentem Dirkiem Stahl'em z BLS Cargo ze Szwajcarii oraz Sekretarzem Generalnym ERFA Conorem Feighan'em.

W bardzo trudnym czasie i w sytuacji bardzo napiętego grafika p. Komisarz udało nam się jako pierwszym zorganizować oficjalną rozmowę z europejską, kolejową organizacją branżową. Komisarz wyraziła uznanie dla całej branży kolejowej i podziękowała za zaangażowanie w utrzymanie przewozów. Zadeklarowała, że właśnie trwają rozmowy nad pakietem rozwiązań mających na celu minimalizację skutków ekonomicznych kryzysu.

Z naszej strony zaprezentowaliśmy następujące postulaty:

1. Zawieszenie opłat za energię i dostęp do infrastruktury dla wszystkich podmiotów poprzez skierowanie strumienia środków do zarządców i dostarczycieli, co pozwoli uniknąć nierównego traktowania podmiotów przy pomocy skierowanej do wybranych podmiotów

2. Zawieszenie opłat za anulowane trasy i zarezerwowaną przepustowość

3. Wsparcie finansowe per pociąg/jednostka ładunkowa w transporcie kombinowanym w celu utrzymania ciągłego zamawiani/wykonywania usług na sieci kolejowej

4. Utrzymanie pełnej przepustowości na sieci kolejowej, aby przeszkody infrastrukturalne nie powodowały dodatkowej bariery dla przemieszczania towarów i ludzi koleją.

Pani Komisarz potwierdziła, że wszystkie te postulaty będą rozważane w trakcie pracy nad rozwiązaniami na poziomie unijnym, w tym pakietem dot. pomocy publicznej.

Ustalono, że ERFA pozostaje w ścisłym kontakcie z Gabinetem Pani Komisarz