V Plenarne Forum Inwestycyjne

11 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie V Plenarne Forum Inwestycyjne. Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowych prac Forum i poszczególnych Grup Roboczych.

PKP PLK S.A. była reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Pana Ireneusza Merchela oraz Członków Zarządu, Panów Arnolda Brescha i Włodzimierza Żmudę, a także Dyrektora i Zastępców Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji. Przedstawiciele spółki zaprezentowali m.in. zmiany w dokumentach bazowych oraz plany dotyczące procesu inwestycyjnego w rozpoczynającym się roku i w latach kolejnych.

Branża była reprezentowana przez przedstawicieli poszczególnych firm, w tym Liderów Poszczególnych Grup Roboczych. Prezes Izby Gospodarczej transportu Lądowego, Pani Marita Szustak, która od początku istnienia Forum pełni funkcję współprzewodniczącej, jako Członek Prezydium Forum, jako pierwsza zabrała głos w imieniu środowiska. Podkreśliła wagę dialogu i wyraziła pogląd, że nie można poprzestawać na dotychczasowych osiągnięciach, tylko skupiać się na systematycznym wdrażaniu ustaleń Forum w życie, aby dialog miał wymierne efekty, a te nie zawsze są zauważalne.

Ważnym elementem posiedzenia było podsumowanie prac Grup Roboczych, dokonywane przez Liderów oraz dyskusja. Liderami GR są przedstawiciele firm członkowskich IGTL: GR Techniczna - Pan Ryszard Leszczyński, KZN Bieżanów Sp. z o. o., Członek Zarządu IGTL, GR Kryteria Wyboru - Pan Andrzej Wach, PORR S.A., GR Inżynier + Projektant, Pan Andrzej Abramczyk, Infrares Sp. z o. o. Liderem GR Zapisy Umów jest mec. Agnieszka Suchecka z BSSK, a jej wiceliderem Pan Wiesław Nowak, ZUE S.A., Wiceprezes IGTL.

Ważnym elementem dyskusji była kwestia dostaw i cen materiałów oraz logistyki w szczególności w odniesieniu do kontraktów zawartych wcześniej. Konieczne jest podjęcie pilnych i konstruktywnych działań, aby uniknąć ryzyka niewykonania umów. Ze strony PKP PLK S.A. padła deklaracja o publikacji zapotrzebowania na poszczególne asortymenty. Mocno wybrzmiały również kwestie wysokości i regulacji dotyczących gwarancji, a także konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Prezentacje z posiedzenia dostępne są poniżej.