VI Plenarne Forum Inwestycyjne

24 stycznia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego z Prezesem Zarządu, Panem Ireneuszem Merchelem na czele oraz bardzo liczne grono wykonawców, producentów i usługodawców zaangażowanych w realizację inwestycji na sieci kolejowej. IGTL reprezentowana była przez Panią Maritę Szustak, Prezes Zarządu IGTL, Przewodniczącą Prezydium Forum reprezentującą wykonawców, Pana Wiesława Nowaka, Wiceprezesa IGTL, Wicelidera GR Zapisy Umów oraz Pana Ryszarda Leszczyńskiego, Członka Zarządu IGTL, Lidera GR Technicznej, a także szereg przedstawicieli firm członkowskich.

W czasie posiedzenia dokonano podsumowania prac w roku 2018. Pani Prezes Szustak w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę dialogu, doceniając dotychczas osiągnięte porozumienia, np. w kwestii wysokości wadium lub gwarancji należytego wykonania, oraz szczegółowo odniosła się do faktycznego przełożenia ustaleń na wzór umowy, co pozostawia wiele do życzenia. Odrębnym zagadnieniem była kwestia waloryzacji w zaproponowanym przez PKP PLK SA kształcie. Pani Prezes podkreśliła, że w przypadku naszej branży konieczne jest badanie zmian cen w oparciu o koszyk wyrobów charakterystycznych dla modernizacji infrastruktury kolejowej, ponieważ koszyk surowców jest nieadekwatny. W tej kwestii zostanie podjęta współpraca z GUS przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury.

W odniesieniu do kwestii waloryzacji kontraktów już zawartych nadal nie znaleziono rozwiązania problemu, natomiast Pan Prezes Merchel potwierdził w dyskusji, że Ministerstwo oczekuje na propozycję rynku, która będzie zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i możliwa do zastosowania wstecz. Jeżeli taka propozycja wpłynie, to Ministerstwo Infrastruktury i PKP PLK SA przeanalizują ją pod kątem możliwości zastosowania. IGTL pracuje obecnie nad rozwiązaniem wraz z naszymi ekspertami prawnymi.

Wszystkie prezentacje są do pobrania poniżej.