Wyniki ankiety dotyczącej współpracy z PKP PLK SA

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w postaci formularza internetowego, link do którego został przesłany przez Prezesa IGTL do firm należących do Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL wraz z prośbą o udział w badaniu.Ankieta została przeprowadzona w dniach 15 – 19 maja 2017 r.Wypełniono 34 formularze ankiety.Osoby udzielające odpowiedzi reprezentowały 22 podmioty – firmy wykonawcze oraz producentów wyrobów