Wystąpienie w sprawie badań okresowych pracowników kolei

IGTL wystąpiła do MI i UTK w sprawie wprowadzenia specjalnych rozwiązań w związku z brakiem możliwości wykonania badań okresowych przez pracowników przedsiębiorstw kolejowych.