Konferencje


Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in.

Organizowana 20 kwietnia 2017 roku przez IGTL konferencja "Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym" odniosła ogromny sukces. W konferencji wzięło udział ponad sto osób.

7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.Na prośbę MIiB podczas konferencji organizowanej przez KE i ERA, której głównym tematem było wdrożenie IV pakietu kolejowego, przedstawiciel IGTL był w ramach forum dyskusyjnego referentem tematu opłat za czynności Agencji. W zaprezentowanym stanowisku sformułował postulaty i pytania dotyczące m.in. przejrzystości taryf, ich stabilności, kategorii kosztów branych pod uwagę przy kalkulacji oraz mechanizmów weryfikacji.

Strony