Konferencje


W tegorocznej edycji Przewodniczącą Rady Programowej Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie została Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak. Jednocześnie Pani Prezes zabierze głos  w debacie o roli liderki w dużych przedsiębiorstwach i innych organizacjach.Jak pokazują wnioski z wystąpień i debat przeprowadzonych podczas ubiegłorocznego Forum, kobiety wciąż stanowią mniejszość w branży transportowej i infrastrukturalnej, a rozwój ich karier jest znacznie utrudniony.

Strony