Konsultacje aktualne


Zapraszamy do dyskusji na temat dostępu do zawodu maszynisty. IGTL podejmuje inicjatywę dyskusji z kluczowymi podmiotami publicznymi (MIiB, UTK) w celu poprawy obecnej sytuacji. Wielokrotnie, na różnych forach, spotkaniach i konferencjach formułowane są zastrzeżenia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Krytykowana jest organizacja szkoleń i egzaminów, zakres wymagań merytorycznych, a także sposób przeprowadzania badań dopuszczających i okresowych.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego dzięki swojej aktywności na forum unijnym uzyskała nominację do Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. konkurencyjności branży zaopatrzenia kolei. (Commission Expert Group on Competitiveness of the rail supply industry).

Zarząd powierzył reprezentowanie Izby Dyrektorowi Biura IGTL, Panu Maciejowi Gładydze.

W ostatnim czasie Izba Gospodarcza Transportu Lądowego odnotowała kolejny sukces związany z aktywnością w obszarze współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Do IGTL jako członka Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego (ERFA) została skierowana propozycja objęcia przewodnictwa w podgrupie RU Dialogue ds.

Nowa strona Izby Gospodarczej Transportu Lądowego doczekała się swojej premiery!Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm członkowskich oraz partnerów i współpracowników IGTL, przekazując zupełnie nowy portal w nowoczesnej i przejrzystej szacie graficznej, dostosowanej również do urządzeń mobilnych.Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie narzędzia komunikacji Izby ze swoimi członkami oraz kanału informowania o naszej aktywności na zewnątrz. Układ treści został dostosowany do zawartości merytorycznej, a priorytetem w jego projektowaniu była prostota i czytelność.

Strony