Uwagi IGTL do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała do Ministerstwa Infrastruktury uwagi do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. Zastrzeżenia i postulaty zostały sformułowane na podstawie stanowisk otrzymanych od firm członkowskich.W naszym stanowisku podkreślamy, że wdrożenie ustawy w proponowanym kształcie wpłynie negatywnie nie tylko na konkurencyjność transportu kolejowego, ale w wielu przypadkach będzie niekorzystne dla samych pracowników. Ponadto moment, w którym przedkładany jest projekt, jest skrajnie niefortunny, ponieważ w chwili obecnej cały sektor zmaga się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID19, a wprowadzanie rozwiązań ograniczających elastyczność pracy maszynistów, przy ich już istniejącym deficycie, wyłącznie pogłębi problemy i nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów.

Największe zastrzeżenia branży budzi kwestia wprowadzenia do umów o pracę "stacji macierzystej" i zaliczania do czasu pracy np. dojazdów. W naszej opinii powinna zostać powołana specjalna grupa robocza przy Ministerstwie Infrastruktury z udziałem jak największej reprezentacji pracowników, pracodawców, a także Urzędu Transportu Kolejowego, której zadaniem byłoby kompleksowe opracowanie nowego projektu ustawy. Tego typu podejście jest z powodzeniem stosowane w ramach Forum Inwestycyjnego i przynosi bardzo realne korzyści.