Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przeprowadziła konsultacje wewnętrzne pośród firm członkowskich. Projekt ustawy został po raz kolejny jednomyślnie skrytykowany przez członków IGTL, zarówno przewoźników, jak i firmy z branży budownictwa infrastrukturalnego.Pomimo usunięcia z projektu ustawy najbardziej kontrowersyjnego rozwiązania, jakim była stacja macieżysta, nadal pozostawiaono szereg niekorzystnych zapisów dotyczących rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy maszynistów. Uwagi IGTL skierowane do Ministerstwa Infrastruktury dostępne sa do pobrania poniżej.