Konsultacje archiwalne


Projekt aktualizacji KPK

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prosi o zajęcie stanowiska do dnia 14 kwietnia 2016 roku. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać pod adresem marek.janikowski@mib.gov.pl Link do projektu 

Zespół ekspertów, analityków rynku kolejowego i menadżerów branży kolejowej z sektora prywatnego i publicznego po ponad półrocznych pracach przygotował wstępny plan dalszego rozwoju kolei w Polsce pod nazwą KolejPL2020. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizatorem Programu jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt do ściągnięcia 

Strony