Konsultacje KE dotyczące przyszłości Polityki Spójności

Komisja Europejska rozpoczeła konsultacje publiczne dotyczące przyszłości Polityki Spójnościw perspektywie finansowej po 2020 roku. Jest to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia polskiej branży kolejowej, ponieważ większość środków UE przeznaczonych na modernizację systemu kolejowego pochodzi z funduszy wspierających Politykę Spójności.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach KE

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-are...

Uwagi można zgłosić bezpośrednio, wypełniając zamieszczony formularz lub przekazać je na adres igtl@igtl.pl