Polska wersja językowa Umowy AVV/GCU

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

Poniżej udostępniamy pliki PDF do pobrania i wykorzystania. Jednocześnie zwracamy uwagę, że polska wersja ma charakter roboczy, wspomagający w wykonywaniu codziennych działań związanych z obsługą taboru i pociągów przez polskie podmioty, natomiast w sytuacjach spornych, w szczególności w operacjach międzynarodowych, lub postępowaniach sądowych wiążące są oryginały w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

W zespole roboczym pracującym nad tłumaczeniem wzięli udział przedstawiciele firm: GATX – p. Monika Miszczyk, PKP Cargo – p. Bernard Grzyb, DB Cargo Polska p. Piotr Szołtysik, Lotos Kolej – p. Maciej Miąskowski, VTG – p. Arkadiusz Błaszczuk, CEMET – p. Damian Jastrzębski, Freightliner – p. Bogumił Wysocki, KZN Switcher – p. Wojciech Musiał, a także Izby Gospodarczej Transportu Lądowego – p. Maciej Gładyga oraz Stowarzyszenia Wagony Prywatne – p. Agnieszka Lewocka. Należy podkreślić ogromny nakład pracy wykonanej w ramach projektu pro bono, w szczególności zaangażowanie tych osób, które brały regularny i aktywny udział w spotkaniach.

Wszystkie zamieszczone poniżej pliki, tj. umowa główna i załączniki będą aktualizowane corocznie na podstawie zatwierdzonych poprawek publikowanych przez Biuro GCU/AVV.

W tym miejscu zachęcamy wszystkich, którzy będą posługiwali się publikowanym przez IGTL i SWP materiałem do zgłaszania propozycji korekt i poprawek merytorycznych, językowych i redakcyjnych. Wszystkie zgłoszenia będą analizowane przez zespół roboczy IGTL i SWP i ewentualnie wprowadzane do zamieszczonych plików.