IGTL na Kongresie Klejowym 2018

7 listopada 2018 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się VIII edycja Kongresu Kolejowego. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego była licznie reprezentowana przez przedstawicieli firm członkowskich. Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL, wzięła udział w debacie otwarcia "Kolej w Strategii Rozwoju Transportu w Polsce", podczas której zwróciła uwagę, że wszystkie dalekosiężne, ale też średniookresowe plany inwestycyjne nie mogą być pozbawione realnego zapewnienia finansowania. 

DEBATA OTWARCIA

Dyrektor Biura IGTL był moderatorem panelu "Oferty przekraczające budżet a nastawienie zamawiających do waloryzacji kontraktów", podczas którego omawiane były problemy związane z niestabilnym rynkiem zamówień oraz dużymi wahaniami cen materiałów i usług.

PANEL DOT. WALORYZACJI