IGTL objęła patronatem konferencję "Infrastruktura Polska i Budownictwo"

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła patronatem honorowym X edycję konferencji "Infrastruktura polska i budownictwo".

Sektory budownictwa i transportu wobec rewolucji technologicznej

20 lutego w hotelu The Westin Warsaw odbędzie jubileuszowa X edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wieczorna gala rozdania statuetek „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży. Konferencja od 10 lat cieszy się wielkim uznaniem środowiska branżowego. W tym roku prelegenci skupią się na zagadnieniach dotyczących nowych technologii w służbie infrastruktury kolejowej, wpływu digitalizacji na sektor budownictwa oraz dynamiki inwestycji infrastruktury drogowej. Wyjątkowi eksperci z branży pochylą się również nad źródłami finansowania branży infrastrukturalnej oraz nad współpracą między sektorem publicznym i prywatnym. Tradycyjnie w trakcie konferencji zostanie dokonane podsumowanie minionego roku w infrastrukturze i budownictwie. Gości Specjalnymi wydarzenia będą Włodzimierz Szymczak – b. Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa oraz Geoff Haley – Założyciel International Project Finance Association. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia statuetek ,,Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Grono autorytetów sektora skupione w Kapitule Konkursowej wyłoni laureatów i wyróżni podmioty, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową. Więcej szczegółów na stronie internetowej organizatora: www.executive-club.com.pl