Zmiany w TSI Hałas

31 stycznia 2019 r. podczas posiedzenia komitetu RISC zatwierdzona została przez państwa członkowskie propozycja zmiany TSI Hałas. Oznacza to formalne zakończenie procedury oraz dyskusji, która trwała od bardzo długiego czasu.

W ostatecznej wersji dokumentu potwierdzone zostały kryteria delimitacji tzw. cichych sekcji, tj. długość minimalna równa 20 km, oraz średnia powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej na dobę w latach 2015-2017. W ciągu 9 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów ERA opublikuje listę cichych sekcji. Wyposażenie pojazdów poruszających się po cichych sekcjach w kompozytowe wstawki jest obowiązkowe od 8 grudnia 2024 roku. W toku prac określono bardzo korzystny dla Polski przypadek szczególny. Stanowi on wyłączenie zasad ogólnych dla wagonów wyposażonych w koła obręczowane, poruszających się w ruchu krajowym do końca 2036 oraz w ruchu do Czech i na Słowację do końca 2026 roku. Jest to rozwiązanie, o które zabiegała strona polska, ponieważ w naszym przypadku spełnienie wymagań TSI Hałas w ogromnej większości wiąże się nie tylko z wymianą wstawek i ewentualnymi zmianami w układzie hamulcowym, ale przede wszystkim z wymianą zestawów kołowych na monoblokowe. Oznacza to, że koszt całej operacji wzrasta nawet dziesięciokrotnie, a wziąwszy uwagę pod uwagę ilość wagonów wymagających wymiany zestawów, przeprowadzenie jej w ciągu zaledwie kilku lat jest niewykonalne ze względów ekonomicznych i organizacyjnych.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego już w pierwszej połowie 2016 roku podjęła intensywne i aktywne działania w celu wyeliminowania zapisów, które mogły mieć katastrofalne skutki dla kolejowego transportu towarowego w Polsce. Temat został podniesiony podczas posiedzeń Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Wagonów i Spedycji, gdzie gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Nasza inicjatywa była jedną z podstaw utworzenia krajowego zespołu roboczego przy MI, gdzie przedstawiciele administracji oraz przewoźników i posiadaczy taboru zajęli się szacowaniem kosztów oraz określeniem innych skutków wprowadzenia nowych zasad. W ramach naszej organizacji przeprowadziliśmy również szacowanie ilości wagonów, które potencjalnie wymagałyby przezbrojenia oraz wymiany całych zestawów kołowych. Ponadto w ramach posiedzeń Sekcji mieliśmy okazję bezpośrednich rozmów z przedstawicielami przemysłu zajmującymi się produkcją kompozytowych okładzin ciernych, a także byliśmy gospodarzem Debaty z Kurierem poświęconej tym zagadnieniom.

Niezwykle istotnym elementem było zaangażowanie się IGTL w prace grupy roboczej przy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, która pracowała nad właściwym tekstem zmian w TSI. Było to możliwe dzięki członkostwu IGTL w ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), z ramienia której dyrektor biura IGTL został desygnowany do udziału w grupie roboczej. Na tym forum wspieraliśmy postulaty prezentowane przez przedstawiciela UTK, wskazując na specyfikę naszego rynku oraz nieadekwatność rozwiązań i kosztów do zaplanowanych korzyści. Ostateczny rezultat prac potwierdza, że w przypadku aktywnego zaangażowania organizacji branżowych i ścisłej współpracy z organami administracji publicznej jesteśmy w stanie realnie oddziaływać na otoczenie prawne prowadzonej działalności.

Zachęcamy wszystkie firmy członkowskie do włączenia się projekty prowadzone obecnie przez IGTL oraz zgłaszania nowych zagadnień wymagających podjęcia działań.