IGTL partnerem konferencji SITK Kraków

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wsparła Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie w organizacji XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM, która odbyła się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Zakopanem. 

W pierwszej sesji merytorycznej Prezes IGTL, Pani Marita Szustak wystapiła z prezentacją pt.: "Współpraca Zarządcy Infrastruktury z rynkiem dostawców i wykonawców. Dotychczasowe efekty dialogu w ramach Forum Inwestycyjnego oraz wyzwania związane z realizacją KPK."