Weryfikacja językowa tłumaczeń CSM dla SMS i nadzoru

Prezentujemy projekty polskich wersji językowych dwóch wspólnych metod bezpieczeństwa: w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i w zakresie nadzoru, wraz z oryginalną, angielską wersją językową do porównania. 

Eewentualne uwagi do polskiego tłumaczenia można zgłaszać do 15 grudnia br. 

Na obecnym etapie weryfikacji podlega jedynie jakość tłumaczenia (adekwatność stosowania polskiej terminologii, ewentualne błędy), a nie sam tekst przyjętego przez już przez Komisję Europejską oryginału.