Jubileusz IGTL i RBF

W przeddzień targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wspólnie z Railway Bussines Forum zorganizowały spotkanie z okazji ubiegłorocznych jubileuszy 25 lat działalności Izby i 20 lat RBF. Ze względu na okoliczności związane z COVID19 zorganizowanie obchodów w zeszłym roku było niemożliwe. W tytm roku przy okazji TRAKO mieliśmy po raz pierwszy okazję spotkać się w większym gronie.

Obchody naszych jubileuszy zgromadziły bardzo liczne grono gości - obecni byli przede wszystkim przedstawiciele firm członkowskich obu organizacji. Podczas Gali Pani Prezes Marita Szustak oraz Pan Przewodniczący Adrian Furgalski podziękowali firmom członkowskim, obecnym i byłym przedstawicielom władz IGTL i RBF, a także symatykom i współpracownikom. Zaprezentowaliśmy również film podsumowujący działalność od początku istnienia organizacji oraz obecne wyzwania. Swoje życzenia złożyli Mnister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Sztanu w MI Andrzej Bittel. Z rąk Prezesa UTK Ignacego Góry IGTL otrzymała podziekowanie i Statuetkę za wkład w budowę bezpiecznej kolei. Gratulacje indywidualnie składali przedstawiciele szeregu podmiotów i organiazacji.

IGTL przyznała również własne nagrody, tj. Lokomotywy IGTL dla:

Piotra Macioszka za wieloletni wkład w funkcjonowanie i rozwój Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Railway Business Forum Z okazji jubileuszu XX-lecia działalności

Zakładów Automatyki Kombud S.A. Z okazji jubileuszu XXX-lecia działalności

Wieczór uświetniła swoim występem znakomita wokalistka Justyna Steczkowska.