TRAKO: III Debata Inwetycyjna

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

W debacie panelowej moderowanej przez redaktora Sławomira Siezieniewskiego wzięli udział:

• Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

• Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

• Pani Marita Szustak – Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

• Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

• Pan Ireneusz Maślany – Członek Zarządu PKP S.A.

• Pan Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa

• Pan Radosław Kantak – Członek Zarządu Centralny Pork Komunikacyjny Sp. z o. o.

• Pan Paweł Strączyński – Wiceprezes Banku Pekao S.A

W toku dyskusji poruszane były zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji, a także kwestie organizacji, efektywności, technologii i innowacji.

W swojej wypowiedzi Pani Marita Szustak zwróciła uwagę, że ciesząc się z deklaracji dotyczących nadania kolei należytego miejsca w ramach zrównoważonego rozwoju transportu, można zauważyć niezrównoważone finansowanie w porównaniu do dróg. Zwróciła uwagę na ścisłą współpracę branży z MI i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., szczególnie w związku z pandemią COVID19 i na fakt, że obecnie największe obawy na rynku związane są finansowaniem inwestycji w okresie do uruchomienia nowej perspektywy unijnej. Przypomniała, że IGTL wspólnie z RBF apelowała do Ministra Finansów o stworzenie pomostowego mechanizmu finansowania inwestycji kolejowych, który umożliwiłby ogłaszanie przetargów. Najprostszą drogą ku temu jest zadłużenie Funduszu Kolejowego na relatywnie niską kwotę rzędu 8-10 mld PLN i uruchomienie projektów.

Pani Prezes podkreśliła, że nie możemy zaprzepaścić tego, co branża wypracowała razem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Ministerstwem Infrastruktury Skoro projekty są zgodnie z deklaracjami przygotowane, co jest ewenementem, to finansowanie ma kluczowe znaczenie, żeby nie tracić czasu. Branża jest, rozpędzona i doinwestowana oraz przygotowana od strony producenckiej i wykonawczej stosownie do zapowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o planowanych przerobach rzędu 10, a nawet 15 mld PLN rocznie.

Prezes IGTL z dużym rozczarowaniem przyjęła informację na temat standardów w zakresie kolei dużych prędkości przyjętych przez CPK, w szczególności fakt, że zostały one opracowane przy udziale partnerów zagranicznych. Zwróciła uwagę, że najwyższy czas pozbyć się kompleksów, ponieważ polski przemysł i inżynierowie też są gotowi do takich rozmów. Nawet jeśli jakichś rozwiązań nie mamy, to bardzo chcielibyśmy poznać oczekiwania, ponieważ motorem do innowacji musi być zamawiający. Od dawna branża apelowała o dialog i wyraża gotowość do takich rozmów, ponieważ wszelkie innowacje muszą być kompatybilne z istniejącym systemem kolejowym – kolej to nie miejsce na eksperymenty. Pani Prezes podkreśliła, że CPK ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i przemysłu i o to zawsze będzie zabiegać.

Ważnym elementem debaty były pytania zadane zgromadzonej publiczności. Uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię w odniesieniu do 4 pytań bezpośrednio związanych z tematami poruszanymi w panelu, a paneliści na gorąco komentowali wyniki ankiety. Pytania do zgromadzonych oraz wyniki głosowań są do pobrania poniżej.

W podsumowaniu debaty wszyscy paneliści zgodnie podkreślili, że kwestie zapewnienia stabilnego finansowania w odpowiednim czasie to najważniejszy element warunkujący powodzenie realizacji programów inwestycyjnych. Wspomniano również o stabilności prawa i dobrym planowaniu i przygotowaniu inwestycji.