Konferencja podczas TRAKO

Pierwszego dnia targów TRAKO odbyła się konferencja „Zmieniamy Polską Kolej”. Wydarzenie było współorganizowane przez partnerów: Ministerstwo Infrastruktury, Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytut Kolejnictwa. Debata została podzielona na dwie części: „Inwestycje, innowacje, cyfryzacja – koło zamachowe polskiej gospodarki”, w której wzięła udział Prezes IGTL, Marita Szustak oraz „Strategia dla efektywności” z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IGTL, Andrzeja Wacha.

Pani Prezes Szustak w swoich wypowiedziach podkreśliła wagę dialogu branży, rozumianej jako zbiór firm wykonawczych oraz producentów i dostawców, z ministerstwem oraz zamawiającym. Wśród wielu ważnych osiągnięć Forum Inwestycyjnego wskazała na obniżenie wadium i gwarancji, co umożliwiło mniejszym firmom samodzielny udział w przetargach. Podkreśliła, że kluczowym elementem jest szybkość podejmowania decyzji na niższych szczeblach zarządzania, w tym „na budowie”. Odniosła się również do kwestii skomplikowania inwestycji kolejowych, które prowadzone są na istniejącej i użytkowanej infrastrukturze.

Pan Przewodniczący Wach zwrócił uwagę na szerszy kontekst funkcjonowania kolei w gospodarce, gdzie co raz istotniejsze stają się zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i niskiej emisyjności. Stwierdził, że presja społeczna na uwzględnianie zagadnień klimatycznych oraz uruchomienie programów inwestycyjnych tworzą „dobry klimat” dla kolei, który trzeba koniecznie wykorzystać w pracach nad zagadnieniami strategicznymi dla sektora. Istotnym elementem będzie tu innowacyjność, ale również podejście do biznesu na styku z polityką transportową. Wskazał tu m.in. kwestię dostępności infrastruktury ładunkowej, która powinna być jak najbliżej klienta mającego alternatywę w postaci transportu drogowego. Konieczne jest uruchomienie programów finansowych w tym zakresie, takich jak program bocznicowy udostępniony również dla przedsiębiorców.