Raport końcowy projektu "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów"

Opublikowany został Raport finalny projektu badawczego "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów". Prezentacja podstawowych wyników miała również miejsce podczas Kongrasu Kolejowego.

RAPORT